Reklamationer Pokal

* "Är din leverans transportskadad??"
Om vi skickat med Posten: 020-23 22 21 så hjälper de dig.
Om vi skickat med DHL: 0771-345 345 så hjälper de dig.


Övriga reklamationer (skadade eller felaktiga) skall göras inom 7 dagar för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Ring oss på 042-77555. Beskriv felet noggrant och hur skadan uppkommit. Vi svarar inte för försämring som uppkommit därefter, genom förslitning, försummad eller felaktig skötsel. Här följer några exempel:

* "Här följer hur du reklamerar , steg för steg "
1. Vid returer eller felskick se fliken "Returer"
2. Annars skriv en lapp hur skadan gick till och ert namn, adress och mobilnummer.
3. Skicka tillbaka den söndriga varan till oss. Pokal Total, Storgatan 7 , 26776 Ekeby. Kunden står för frakten till oss.
4. Alla delar måste skickas med så de kan göra en korrekt bedömning.
5. Vi skickar varan vidare till leverantören.
6. Om reklamationen godkänns så får du en ny vara och pengar tillgodo för frakten du lagt ut om inget slitageavdrag görs.
7. Går inte reklamationen igenom så kostar det dig frakten du lagt ut och även vår frakt till leverantören tyvärr.